Từ 1/7, Việt kiều được mua nhà như công dân Việt Nam

Từ 1/7, Việt kiều được mua nhà như công dân Việt Nam

 06:25 07/07/2015

Từ 1/7, Việt kiều sẽ không còn bất cứ rào cản nào, được mua nhà tại Việt Nam như người trong nước.