Hà Nội cứu nông dân trồng vải khi đang vào mùa.

Hà Nội cứu nông dân trồng vải khi đang vào mùa.

 06:13 05/06/2015

Sở Công thương Hà Nội sẽ phá xóa bỏ hàng rào cơ chế cho phép người dân bán vải trên đường phố, trung tâm phường, xã… Nhằm “cứu” nông dân trồng vải ở Thanh Hà – Hải Dương khi vải đang vào mùa đưa trái cây tươi và giá cả hợp lý đến với người tiêu dùng.