Khám phá bên trong trung tâm dữ liệu khủng lồ của Google

Khám phá bên trong trung tâm dữ liệu khủng lồ của Google

 03:33 03/07/2015

Dường như ai sử dụng máy tính cũng từng sử dụng google làm công cụ tìm kiếm. Vậy bên trong những trung tâm dữ liệu tối tân nhất của Google có gì. Một số hình ảnh được chia sẻ gần đây sẽ tiết lộ cho bạn biết.