Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng các dự án đầu tư

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng các dự án đầu tư

 11:28 05/08/2015

Khai giảng khóa nghiệp vụ xây dựng và hiện nay rất nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu để nâng cao nghiệp vụ xây dựng. Các đối tượng thích hợp học khóa bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng này là các tổ chức cá nhân liên quan đến ngành xây dựng và quan tâm đến quản lý xây dựng dự án, nhà thấu xây dựng, quản lý xây dựng, dịch vụ xây dựng…