Nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng công trình đang tăng cao

Nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng công trình đang tăng cao

 11:20 05/08/2015

Bạn đang là là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học đang làm việc tại các ban quản lý dự án các tổ chức tư vấn xây dựng