Khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên nghiệp 2016

Khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên nghiệp 2016

 11:36 05/08/2015

Để đáp ứng nhu cầu lớn của các cơ quan, quý doanh nghiệp, các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án, các chuyên viên đầu tư nhanh chóng nắm bắt các nội dung nghiệp vụ đấu thầu và quy định hiện hành về các hình thức lựa chọn được các nhà đầu tư.