Khóa học giám sát xây dựng | Giám sát thi công xây dựng

Khóa học giám sát xây dựng | Giám sát thi công xây dựng

 11:06 30/07/2015

Giám sát xây dựng hiện nay là một nghề khá “hot” ....là công tác kiểm tra và đánh giá công việc những người tham gia vào công trình.