đề án văn kiện chuẩn bị đại hội hội nông dân Việt Nam cho các tỉnh

đề án văn kiện chuẩn bị đại hội hội nông dân Việt Nam cho các tỉnh

 11:37 30/09/2014

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Nông dân Việt Nam sẽ quyết định những nội dung quan trọng của hoạt động và tổ chức Hội.