Những Thông tin hữu ích

http://icargc.edu.vn


Khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên nghiệp 2016

Khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên nghiệp 2016
Để đáp ứng nhu cầu lớn của các cơ quan, quý doanh nghiệp, các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án, các chuyên viên đầu tư nhanh chóng nắm bắt các nội dung nghiệp vụ đấu thầu và quy định hiện hành về các hình thức lựa chọn được các nhà đầu tư.

Để đáp ứng nhu cầu lớn của các cơ quan, quý doanh nghiệp, các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án, các chuyên viên đầu tư nhanh chóng nắm bắt các nội dung nghiệp vụ đấu thầu và quy định hiện hành về các hình thức lựa chọn được các nhà đầu tư.  Cùng những quy trình thủ tục trong lĩnh vực quản lý đấu thầu. Chúng tôi khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu.

dau thau qua mang

Lớp học nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc cấp chứng chỉ đấu thầu học phí ưu đãi, khai giảng hàng tháng

THÔNG BÁO CHUNG VỀ KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

V/v mở lớp học đấu thầu cấp chứng chỉ đấu thầu theo luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP

- Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014

- Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đấu thầu 2013;

- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mới về Đấu thầu 2 loại: Đấu thầu cơ bản và Đấu thầu nâng cao.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây Dựng

Các đối tượng sẽ học nghiệp vụ đấu thầu bao gồm:

  Các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo và bồi dưỡng nghiệpvề các gói thầu (Họ là các chuyên viên quản lý dự án, thành viên những tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư; người ký tờ trình, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu,… trong công tác mua sắm hàng hóa, thuê tư vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình). Tất cả đều phải cần đến nghiệp vụ đấu thầu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐẤU THẦU, CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU
(Theo chương trình luật đấu thầu số 43/2013-QH và nghị định 63/2014/NĐ-CP )

Nội dung chung trong khóa nghiệp vụ đầu thầu:

news lag

Nắm rõ luật đấu thầu và văn bản pháp lý về đấu thầu cũng như kế hoạch đấu thầu và sơ tuyển nhà thầu tốt nhất. trình tự tổ chức các nhà thầu cho gói thầu dịch vụ và tư vấn. Mua sắm hàng hóa, xây lắp có kiểm định tốt và yêu cầu lập hồ sơ mời thầu. Thương thảo hoàn thiện hợp đồng và các kinh nghiệm thực tiễn của nghiệp vụ đấu thầu với các tình huống trong công tác tồ chức đấu thầu cùng các kế hoạch đầu thầu thành công.

Chi tiết các phần học trong lớp học nghiệp vụ đấu thầu

Phần 1: Những quy định chung về nghiệp vụ đấu thầuđấu thầu xây dựng.

Phần 2: Hình thức và phương thức để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp nhất nhằm nâng cao nghiệp vụ đấu thầu.

Phần 3: Những kế hoạch và các quy trình lựa chọn nhà thầu tốt trong nghiệp vụ đấu thầu.

Phần 4: Phương pháp đánh giá các hồ sơ dự thầu khác nhau và hồ sơ đề xuất; Công tác xét duyệt trúng thầu trong nghiệp vụ đầu thầu.

Phần 5: Công tác mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

Phần 6: Lựa chọn các nhà đầu tư cùng nghiệp vụ đấu thầu thực tiễn trong các cự án có vốn đầu tư cao.

Phần 7: Lựa chọn các nhà thầu và làm việc với nhà đầu tư qua mạng

Phần 8: Hợp đồng đầu thầu.

Phần 9: Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư.

Phần 10: Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Phần 11: Những hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về nghiệp vụ đấu thầu đấu thầu và đấu thầu.

Phần 12: Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu và nghiệp vụ đấu thầu.

Cụ thể trong các nghị định  của luật đấu thầu, hệ thống các văn bản pháp luật về đấu thầu hiện hành như sau:

·       Những điểm mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về các quy định chung trong đấu thầu

·       Lập kế hoạch đấu thầu mới theo quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP

·       Sơ tuyển nhà thầu theo quy định mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

·       Các quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

·       Quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp.

·       Các quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về chỉ thị đấu thầu.

·       Hướng dẫn thực hiện Nghị định 85/2009/NĐ-CP về các hình thức lựa chọn nhà thầu.

·       Các quy định mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về hợp đồng trong đấu thầu.

·       Các quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP về phân cấp trách nhiệm, thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu.

·        Hướng dẫn thực hiện các loại mẫu hồ sơ mời thầu theo văn bản mới ban hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phù hợp với Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

·       Phân tích các nội dung mới của Nghị định 85/2009/NĐ-CP so với Nghị định 58/2008/NĐ-CP.

·       Kiểm tra trắc nghiệm về nghiệp vụ đấu thầu.

Trao đổi, thảo luận về các vấn đề khác trong đầu thầu và nghiệp vụ đấu thầu.

THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU:

- Thời gian:

- Kinh phí khoá học

- Địa điểm học:

THỦ TỤC NHẬP HỌC KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẦU THẦU

Học viên có nhu cầu tham gia học đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách về địa chỉ: