Hướng dẫn cách viết đơn xin việc bằng tiếng anh

Hướng dẫn cách viết đơn xin việc bằng tiếng anh

Hướng dẫn cách viết đơn xin việc bằng tiếng anh kèm các lưu ý tối quan trọng và các mẫu đơn xin việc, mẫu CV giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi viết hồ sơ phỏng vấn xin việc làm.

Ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương

Ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương

Theo như quy định của Luật Ngân Sách Nhà Nước và được điều chỉnh trực tiếp theo nghị định số 35/2015/NĐ-CP đã căn cứ vào diện tích đất trồng lúa , ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương thông qua định mức phân bố ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định .

Quyền chuyển nhượng sử dụng đất đai trong dự án đầu tư 2013

Quyền chuyển nhượng sử dụng đất đai trong dự án đầu tư 2013

Luật đất đai năm 2013 ( điều 194) có thông tư về " điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê "

Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc tham gia giao thông đường bộ

Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc tham gia giao thông đường bộ

Việc đảm bảo mức độ an toàn trong việc tham gia giao thông vận tải đường bộ, Nhà nước ta luôn đề cao trong việc phòng ngừa ngăn chặn các vi phạm nghiêm trọng gây nguy hiểm đến an toàn giao thông trên đường bộ.

Quy trình thủ tục làm con dấu

Quy trình thủ tục làm con dấu

Hiện nay, thủ tục làm con dấu được thực hiện theo Thông tư 07/2010/TT-BCA (05/02/2010) quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP (24/08/2001) về quản lý con dấu đã được sửa đổi , bổ sung một số điều của nghị định 31/2009/NĐ-CP (01/04/2009)

Thủ tục đăng ký kinh doanh website qua mạng

Thủ tục đăng ký kinh doanh website qua mạng

Việc kinh doanh trên các mạng xã hội ngày càng phổ biến và quy mô càng lớn. Việc bán hàng online không chỉ giảm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng . Do đó, xu hướng kinh doanh online được mở rộng không ngừng. Thực tế đó đòi hỏi phải có quy trình quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Việt Nam quy định hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài như thế nào

Việt Nam quy định hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài như thế nào

Doanh nghiệp nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đầu tư với ngành nghề dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.

Tìm hiểu về thế chấp là gì ?

Tìm hiểu về thế chấp là gì ?

thì thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp

Hướng dẫn viết báo cáo quý trong công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân Việt Nam

Hướng dẫn viết báo cáo quý trong công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân Việt Nam

cách viết báo cáo quý trong công tác Hội và phong trào nông dân cảu Hội Nông dân Việt Nam, hướng dẫn cách viết báo cáo liên quan đến công tác Hội và Phong trào nông dân

hướng dẫn viết báo cáo hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

hướng dẫn viết báo cáo hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

hướng dẫn viết báo cáo hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Việt Nam, cách viết báo cáo đơn giản nhất

Đề án ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân các cấp

Đề án ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân các cấp

đề án cơ cấu chủ tịch, phó chủ tịch, Hội Nông dân các cấp tiến tới đại Hội Hội Nông dân Việt Nam

đề án văn kiện chuẩn bị đại hội hội nông dân Việt Nam cho các tỉnh

đề án văn kiện chuẩn bị đại hội hội nông dân Việt Nam cho các tỉnh

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Nông dân Việt Nam sẽ quyết định những nội dung quan trọng của hoạt động và tổ chức Hội.